Úradná tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia Počet návštev
Schválený rozpočet Obce Veľký Cetín na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 08. december 2018 236
Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 05. december 2018 677
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 28. november 2018 625
Rozpočet Obce Veľký Cetín na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 23. november 2018 277
Stavebné povolenie ČOV 29. október 2018 405
Verejná vyhláška - kanalizácia 12. október 2018 404
Verejná vyhláška - transformačná stanica 04. október 2018 318
Oznam o vyhlásení výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP 04. október 2018 266
Oznam o podpísaní Zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom 04. október 2018 238
Územný plán obce Čechynce - Rozhodnutie 25. september 2018 311
Zoznam zaregistrovaných kandidátov 20. september 2018 694
Oznámenie o podávaní kandidátnych listín 07. september 2018 307
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 07. september 2018 615
Oznámenie 05. september 2018 414
Oznámenie 05. september 2018 311
Návrh Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čechynce 31. august 2018 299
Povolenie na zriadenie vodnej stavby 27. august 2018 209
Územné rozhodnutie 09. august 2018 226
Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 20. júl 2018 657
Stavebné povolenie - Verejná vyhláška 12. júl 2018 350