Úradná tabuľa

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia Návštevy
Prístavba a nadstavba rodinného domu 01. február 2019 1946
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Doručenie oznámenia o delegovaní člena 29. január 2019 1152
Voľby prezidenta SR - informácie pre voliča 29. január 2019 1062
Schválený rozpočet Obce Veľký Cetín na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 08. december 2018 1169
Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 05. december 2018 2851
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 28. november 2018 2306
Rozpočet Obce Veľký Cetín na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 23. november 2018 1135
Stavebné povolenie ČOV 29. október 2018 1319
Verejná vyhláška - kanalizácia 12. október 2018 1482
Verejná vyhláška - transformačná stanica 04. október 2018 1191
Oznam o vyhlásení výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP 04. október 2018 1122
Oznam o podpísaní Zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom 04. október 2018 1067
Územný plán obce Čechynce - Rozhodnutie 25. september 2018 1398
Zoznam zaregistrovaných kandidátov 20. september 2018 1392
Oznámenie o podávaní kandidátnych listín 07. september 2018 1042
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 07. september 2018 1508
Oznámenie 05. september 2018 1087
Oznámenie 05. september 2018 1198
Návrh Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čechynce 31. august 2018 984
Povolenie na zriadenie vodnej stavby 27. august 2018 1023