Úradná tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia Počet návštev
Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 09. jún 2016 1972
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 03. jún 2016 1643
Návrh VZN 34/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Veľký Cetín 27. máj 2016 1508
Záverečný účet za rok 2015 27. máj 2016 1773
Zámer navrhovanej činnosti „Vzdušné vedenie 2x110 kV Tr Nitra-Čermáň-Rz 110 kV Veľký Ďur“ 10. máj 2016 2664
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov 19. apríl 2016 1583
Oznámenie náhradníka poslanca do OZ 01. marec 2016 3487
Oznámenie o uložení zásielky – Dodací doklad 01. marec 2016 1591
Výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY 12. február 2016 1320
Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 22. január 2016 1198
Záverečné stanovisko 07. január 2016 1384
Výzva zainteresovanej verejnosti 21. december 2015 2319
Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma ošípaných Veľký Cetín“ 21. december 2015 2139
Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma ošípaných Veľký Cetín“ - Stručné zhrnutie 21. december 2015 1112
VZN o určovaní súpisných a orientačných čísiel 15. december 2015 1481
Rozpočet na rok 2016 15. december 2015 1415
VZN financovanie ŠJ, ŠKD rok 2016 15. december 2015 1408
VZN miestne dane rok 2016 15. december 2015 1261
Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 08. december 2015 1774
Návrh VZN financovanie ŠJ, ŠKD rok 2016 27. november 2015 965