Úradná tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia Počet návštev
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - cyklistický chodník 09. september 2020 105
Oznámenie o realizácii projektu 03. september 2020 124
Cyklistický chodník Nitra-Vráble III. etapa 21. august 2020 154
Oznámenie vlastníkom a užívateľom poľnohospodárskych pozemkov a ostatným účastníkom pozemkových úprav v k.ú. Veľký Cetín 31. júl 2020 212
Územné rozhodnutie - rekreačný dom 15. júl 2020 157
Informácia pre verejnosť - Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja 15. jún 2020 161
Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 06. jún 2020 235
Územné rozhodnutie 26. máj 2020 249
Záverečný účet Obce Veľký Cetín za rok 2019 18. máj 2020 182
Informácia pre verejnosť - EPP 13. máj 2020 227
Výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY - ALAPISKOLA VEĽKÝ CETÍN 07. máj 2020 155
Verejná vyhláška - schválenie RUSESu 30. marec 2020 243
Voliérový odchov nosníc (mládok) – Farma Veľký Cetín 30. marec 2020 189
ZÁPISNICA zo zasadnutia krízového štábu vo Veľkom Cetíne 16. marec 2020 385
Zverejnenie rozhodnutia 02. marec 2020 723
Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 01. marec 2020 219
Stavebné povolenie - verejná vyhláška 27. február 2020 254
Výrub stromov 27. február 2020 234
Výrub stromov 25. február 2020 270
Výrub stromov 25. február 2020 263