Úradná tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia Počet návštev
Oznámenie o zverejnení emailovej adresy 10. január 2020 47
Emailová adresa na doručenie oznámenia 27. december 2019 130
POZVÁNKA na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Cetín 18. november 2019 275
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov 13. november 2019 302
Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába - Tájékoztató a választópolgár részére 12. november 2019 185
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča 12. november 2019 240
Vyhlásenie volieb 12. november 2019 148
Informácia pre verejnosť 06. november 2019 157
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení 06. november 2019 130
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 06. november 2019 125
Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti 06. november 2019 154
Návrh rozpočtu na rok 2020 06. november 2019 147
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 04. november 2019 197
Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 20. september 2019 1823
Výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY - ALAPISKOLA VEĽKÝ CETÍN 11. september 2019 1717
Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 08. september 2019 1855
Rozhodnutie ÚP Veľký Kýr 23. august 2019 300
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie 19. august 2019 307
Výzva na predloženie ponuky - WiFi pre Teba v obci Veľký Cetín 14. august 2019 312
Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 12. júl 2019 606