Úradná tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia Počet návštev
Schválený rozpočet Obce Veľký Cetín na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 08. december 2018 7
Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 05. december 2018 24
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 28. november 2018 38
Rozpočet Obce Veľký Cetín na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 23. november 2018 36
Stavebné povolenie ČOV 29. október 2018 137
Verejná vyhláška - kanalizácia 12. október 2018 119
Verejná vyhláška - transformačná stanica 04. október 2018 105
Oznam o vyhlásení výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP 04. október 2018 106
Oznam o podpísaní Zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom 04. október 2018 109
Územný plán obce Čechynce - Rozhodnutie 25. september 2018 127
Zoznam zaregistrovaných kandidátov 20. september 2018 367
Oznámenie o podávaní kandidátnych listín 07. september 2018 141
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 07. september 2018 306
Oznámenie 05. september 2018 138
Oznámenie 05. september 2018 130
Návrh Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čechynce 31. august 2018 159
Povolenie na zriadenie vodnej stavby 27. august 2018 97
Územné rozhodnutie 09. august 2018 124
Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 20. júl 2018 303
Stavebné povolenie - Verejná vyhláška 12. júl 2018 188