10 júl, piatok, 2020
A- A A+

Cirkev

Adresa farského úradu:

kostol 1

Nagyceteny oltar 1č. 594, 951 05
Veľký Cetín

Tel.: 037/65 972 04 (aj fax)

 

 

Poradie Svätých omší

29. júna 2020 - 05. júla 2020

Pondelok:   18.30 - Sv. Peter a Sv. Pavol – Za veriacich

Utorok:   18.30 -

Streda: 18.30 - Karol Szőke, manželka Brigita, rodičia            a ostatní príbuzní

Štvrtok:  18.30 -       NAVŠTÍVENIE P. MÁRIE -         Za našu farnosť

Piatok: 18.30  - Eva Mészárosová, rodená Prešinská          a za otca

Sobota:    08:30  -  Na počesť Božského Srdca a P.  Márie           -  z vďačnosti

Nedeľa:   HODOVÁ SLÁVNOSŤ

8.00   -

11.00  - Za veriacich

15.00   - Litánie

Upratovanie kostola: č. d. 401 -  450

Pán Boh zaplať!