17 november, piatok, 2017
A- A A+

Cirkev

Adresa farského úradu:

kostol 1

Nagyceteny oltar 1č. 594, 951 05
Veľký Cetín

Tel.: 037/65 972 04 (aj fax)

 

 

Poradie Svätých omší

13. novembra 2017 – 19. novembra 2017

Pondelok:   17.00 hod. - Tibor Ficza - 1. výročie smrti

Utorok:  17.00   hod. - Koloman Prešinsky, 50. výročie smrti, manž. Helena a ostatní príbuzní

Streda:17.00   hod. -  Na počesť P. Márie z vďačnosti

Štvrtok:  17.00  hod. - Pavel Tichánsky - 1. výročie smrti

Piatok:  17.00  hod. - Na počesť sv. Alžbety, za vdovy a chorých

Sobota:  8.30   hod. - Ľudovít Mésároš, manž. Alžbeta, dcéra Alžbeta, zať Arpád a ostatní príbuzní

Nedeľa:  08.00 - 

11.00 - Za veriacich
15.00 - Litánie

Upratovanie kostola: č. d. 351 -  č. d. 400

Pán Boh zaplať!