24 september, piatok, 2021
A- A A+

Cirkev

Adresa farského úradu:

kostol 1

Nagyceteny oltar 1č. 594, 951 05
Veľký Cetín

Tel.: 037/65 972 04 (aj fax)

 

 

Poradie Svätých omší


ZMENY VO VYSLUHOVANÍ SVIATOSTÍ A V SLÚŽENÍ SVÄTÝCH OMŠÍ

 


 

20. september 2021 – 26. september 2021

Pondelok: Sv. Andrej kňaz a Pavol, kórejskí mučeníci

18:00   Marian Sentiváni – 1. výročie smrti

Utorok:   Sv. Matúš, apoštol a evanjelista

18.00 - Ľudovít Szőke, manž. Margita, synovia Štefan, Ľudovít, zaťovia Robert, Ľudovít a starí rodičia

Streda:

18.00 Za veriacich

Štvrtok:  Sv. Pio z Pietrelciny, rehoľník

18.00 -  František Ťapuš, manž. Agneša, rodičia, súrodenci a príbuzní

Piatok:

18.00  - Ľudovít Presinszky, manž. Alžbeta, rodičia a príbuzní

Sobota:   

7:00  - Jozef Dudás, rodičia a príbuzní

Nedeľa:   26. nedeľa v Cezročnom období

8.00   - František Szőke, manž. Veronika, 2 synovia, 2 zaťovia a príbuzní

11.00  - Za veriacich

Upratovanie kostola: 201-250

Pán Boh zaplať!