05 december, sobota, 2020
A- A A+

Cirkev

Adresa farského úradu:

kostol 1

Nagyceteny oltar 1č. 594, 951 05
Veľký Cetín

Tel.: 037/65 972 04 (aj fax)

 

 

Poradie Svätých omší


ZMENY VO VYSLUHOVANÍ SVIATOSTÍ A V SLÚŽENÍ SVÄTÝCH OMŠÍ
Drahí bratia a sestry!

Od 15. októbra 2020 platia nové pandemické predpisy. Podľa týchto predpisov sa neslúžia verejne sväté omše, až do odvolania. Úmysly svätých omší, ktoré boli zapísané, budú odslúžené v rámci súkromných svätých omší.
Duchovného otca môžete kontaktovať telefonicky na číslo farského úradu (037/659 72 04) každý pracovný deň od 13.00 do 16:00 hod.
Modlime sa, aby sme s pomocou Božou zvládli túto neľahkú situáciu, a aby sme sa mohli čím skôr vrátiť k verejnému sláveniu svätých omší!

 


 

23. novembra 2020 - 29. novembra 2020

Pondelok:   17.30 - Za duše v očistci

Utorok:   17.30 - Ondrej Szőke, manž. Alžbeta, rodičia a zať Tibor

Streda: 17.30 - Jozef Szőke, brat Gabriel,rodičia a ostatní príbuzní

Štvrtok:  17.30 -

Piatok: 17.30  - Mária Kisucká, rod. Dudásová – 1. výročie smrti, manžel Jozef a syn Ondrej

Sobota:    17:30  -  Sv. omša pre seniorov

Nedeľa:  

8.00   - 1. Adventná nedeľa

11.00  - Za veriacich

Upratovanie kostola: č. d. 451 - 500

Pán Boh zaplať!