27 september, utorok, 2022
A- A A+

Cirkev

Adresa farského úradu:

kostol 1

Nagyceteny oltar 1č. 594, 951 05
Veľký Cetín

Tel.: 037/65 972 04 (aj fax)

 

 

Poradie Svätých omší


 26. septembra 2021 – 2. októbra 2022

Pondelok:

18:00 - Michal Szőke, manželka Valéria, zať Ján a ostatní príbuzní

Utorok: 

18:00 - Jozef Dudás, rodičia a ostatní príbuzní

Streda: 

18.00 - Jozef Kisucky, manž. Mária, syn Ondrej a rodičia

Štvrtok: 

18.00 - Ľudovít Presinszky, manželka Margita, nevesta Magdaléna, zať František a ostatní príbuzní

Piatok:

18.00  - Imrich Presinszky, manželka Terézia, rodičia, súrodenci a ostatní príbuzní

Sobota:

7:00  - Na úmyseľ

Nedeľa:

8.00 - Fridrich Kónya, dcéra Silvia a rodičia Kónyoví

11.00 - Za veriacich

Upratovanie kostola: č. d. 451 – č. d. 500

Pán Boh zaplať!