08 december, nedeľa, 2019
A- A A+

Cirkev

Adresa farského úradu:

kostol 1

Nagyceteny oltar 1č. 594, 951 05
Veľký Cetín

Tel.: 037/65 972 04 (aj fax)

 

 

Poradie Svätých omší

02. decembra 2019 - 08. decembra 2019

Pondelok:   17.00 - František Riby, manž. Agneša, syn František           a ostatní príbuzní

Utorok:   17.00   -

Streda:   17.00  - 

Štvrtok:  17.00  -

Piatok: 17.00  -

Sobota:    08:00 

Nedeľa

8.00   - Ladislav Ábel a ostatní príbuzní

11.00  - Za veriacich

15.00  - Litánie

Upratovanie kostola: č. d. 51 -  100

Pán Boh zaplať!