22 október, utorok, 2019
A- A A+

Cirkev

Adresa farského úradu:

kostol 1

Nagyceteny oltar 1č. 594, 951 05
Veľký Cetín

Tel.: 037/65 972 04 (aj fax)

 

 

Poradie Svätých omší

21. októbra 2019 - 27. októbra 2019

Pondelok:   17.30 - Pavel Berkes, manž. Anna, syn František, zať            Jozef a starí rodičia

Utorok:   17.30   - Štefan Menčík, manž. Alžbeta a rodičia

Streda:   17.30  -  Michal Kósa, manž. Mária, zať Ján             a ostatní príbuzní

Štvrtok:  17.30  - Silvester Ravasz, rodičia a ostatní príbuzní

Piatok:  17.30 - Terézia Szőkeová, manžel František a rodičia

Sobota:   08:30  -  Oto Szamel, syn Oto a ostatní príbuzní

Nedeľa

8.00   - Mikuláš Mészáros, súrodenec a rodičia

11.00  - Za veriacich

15.00  - Spoločný slávnostný ruženec

Upratovanie kostola: č. d. 451 -  500

Pán Boh zaplať!