18 jún, utorok, 2019
A- A A+

Cirkev

Adresa farského úradu:

kostol 1

Nagyceteny oltar 1č. 594, 951 05
Veľký Cetín

Tel.: 037/65 972 04 (aj fax)

 

 

Poradie Svätých omší

10. jún 2019 - 16. jún 2019

Pondelok:  18.30 - Svätodušný pondelok

Utorok:  18.30 - Ondrej Kuszi, manž. Mária  a  ostatní  príbuzní

Streda:  18.30 - František Riby a rodičia

 Štvrtok: 18.30 - Ján Kovács a ostatní príbuzní, Imrich Mészáros a ostatní príbuzní

Piatok: 18.30 -  Marta Pavlovičová, manžel Michal, rodičia a ostatní príbuzní

Sobota:  8.30 - Michal Mészáros, vnučka Zuzana a ostatní príbuzní

Nedeľa:  

8.00  - Lukáš Mészáros, manž. Irena, súrodenci rodičia a ostatní príbuzní

11.00 - Najsvätejšia Trojica - Za veriacich

15.00 - Litánie

Upratovanie kostola: č. d. 201 -  250

Pán Boh zaplať!