20 október, streda, 2021
A- A A+

Cirkev

Adresa farského úradu:

kostol 1

Nagyceteny oltar 1č. 594, 951 05
Veľký Cetín

Tel.: 037/65 972 04 (aj fax)

 

 

Poradie Svätých omší


ZMENY VO VYSLUHOVANÍ SVIATOSTÍ A V SLÚŽENÍ SVÄTÝCH OMŠÍ

 V covid automate je okr. Nitra červený okres-I. stupeň ohrozenia. Sv.omše budú v režime OTP, teda môžu prísť len plne zaočkovaní, otestovaní a tí, ktorí prekonali  koronavírus.


 

18. október 2021 – 24. október 2021

Pondelok: 

18:00  - Imrich Kmetyo, manželka Helena a príbuzní

Utorok:  

18.00 - Pavol Berkes, manželka Anna, syn František,  zať Jozef a starí rodičia

Streda:

18.00 Ondrej Ravasz, manželka Emerencia, syn František, zať Ondrej a starí rodičia

Štvrtok: 

18.00  - Oto Számel, syn Oto, starí rodičia a príbuzní

Piatok: 

18.00  - Vincent Balázsi, manželka Agneša, syn Ján, zať Ľudovít a príbuzní

Sobota:   

18:00  - Imrich Marek, manželka Helena, syn Štefan

Nedeľa:  

8.00   -

11.00  - Ďakovná sv. omša na viniciach

15.00  - Litánie

Upratovanie kostola: 401-450

Pán Boh zaplať!