Úradná tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia Počet návštev
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat 21. marec 2017 550
Cyklistiský chodník - Stavebné povolenie 24. február 2017 999
Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 27. január 2017 1448
Oznámenie - Cyklistiský chodník Nitra-Vráble III. etapa 26. január 2017 953
Územné rozhodnutie 05. január 2017 1106
Rozhodnutie - Farma ošípaných Veľký Cetín 12. december 2016 1685
Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 09. december 2016 919
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 30. november 2016 1010
Návrh rozpočtu na rok 2017 30. november 2016 1866
VZN miestne dane rok 2017 NÁVRH 30. november 2016 1210
VZN financovanie ŠJ ŠKD rok 2017 NÁVRH 30. november 2016 1682
VZN č. 352016 o čistote a poriadku 30. november 2016 1898
Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti 13. november 2016 693
Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 12. november 2016 1084
Adresné body obecných budov 12. október 2016 1566
Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 18. september 2016 1634
Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 24. jún 2016 1893
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Cetín číslo 34/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľký Cetín 15. jún 2016 1333
Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 09. jún 2016 1780
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 03. jún 2016 1528