Úradná tabuľa

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia Návštevy
Oznámenie o zverejnení emailovej adresy 10. január 2020 1253
Emailová adresa na doručenie oznámenia 27. december 2019 1161
POZVÁNKA na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Cetín 18. november 2019 1688
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - "Rekonštrukcia viacúčelového ihriska" 14. november 2019 1554
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov 13. november 2019 1811
Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába - Tájékoztató a választópolgár részére 12. november 2019 1300
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča 12. november 2019 1436
Vyhlásenie volieb 12. november 2019 1125
Informácia pre verejnosť 06. november 2019 1223
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení 06. november 2019 1011
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 06. november 2019 935
Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti 06. november 2019 1112
Návrh rozpočtu na rok 2020 06. november 2019 1093
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 04. november 2019 1216
Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 20. september 2019 3266
Výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY - ALAPISKOLA VEĽKÝ CETÍN 11. september 2019 3050
Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 08. september 2019 3291
Rozhodnutie ÚP Veľký Kýr 23. august 2019 1411
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie 19. august 2019 1279
Výzva na predloženie ponuky - WiFi pre Teba v obci Veľký Cetín 14. august 2019 1501