Úradná tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia Počet návštev
Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti 13. november 2016 643
Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 12. november 2016 995
Adresné body obecných budov 12. október 2016 1513
Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 18. september 2016 1522
Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 24. jún 2016 1809
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Cetín číslo 34/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľký Cetín 15. jún 2016 1207
Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 09. jún 2016 1630
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 03. jún 2016 1431
Návrh VZN 34/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Veľký Cetín 27. máj 2016 1291
Záverečný účet za rok 2015 27. máj 2016 1506
Zámer navrhovanej činnosti „Vzdušné vedenie 2x110 kV Tr Nitra-Čermáň-Rz 110 kV Veľký Ďur“ 10. máj 2016 2512
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov 19. apríl 2016 1439
Oznámenie náhradníka poslanca do OZ 01. marec 2016 3154
Oznámenie o uložení zásielky – Dodací doklad 01. marec 2016 1438
Výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY 12. február 2016 1151
Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 22. január 2016 1064
Záverečné stanovisko 07. január 2016 1247
Výzva zainteresovanej verejnosti 21. december 2015 2107
Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma ošípaných Veľký Cetín“ 21. december 2015 1936
Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma ošípaných Veľký Cetín“ - Stručné zhrnutie 21. december 2015 987