Úradná tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia Počet návštev
Oznámenie náhradníka poslanca do OZ 01. marec 2016 3039
Oznámenie o uložení zásielky – Dodací doklad 01. marec 2016 1425
Výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY 12. február 2016 1121
Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 22. január 2016 1052
Záverečné stanovisko 07. január 2016 1228
Výzva zainteresovanej verejnosti 21. december 2015 2082
Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma ošípaných Veľký Cetín“ 21. december 2015 1883
Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma ošípaných Veľký Cetín“ - Stručné zhrnutie 21. december 2015 971
VZN o určovaní súpisných a orientačných čísiel 15. december 2015 1281
Rozpočet na rok 2016 15. december 2015 1210
VZN financovanie ŠJ, ŠKD rok 2016 15. december 2015 1208
VZN miestne dane rok 2016 15. december 2015 1053
Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 08. december 2015 1434
Návrh VZN financovanie ŠJ, ŠKD rok 2016 27. november 2015 849
Dodatok č. 3 k VZN obce Veľký Cetín č. 16/2008 o určení spoločného školského obvodu 27. november 2015 798
Návrh VZN miestne dane rok 2016 27. november 2015 1206
Návrh o určovaní súpisných a orientačných čísiel 27. november 2015 1373
Orientačné čísla 22. november 2015 1509
Informácie pre voliča 17. november 2015 1444
Prerušenie distribúcie elektriny - 19. 10. 2015 09. október 2015 1633