Úradná tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia Počet návštev
Výzva zainteresovanej verejnosti 21. december 2015 2071
Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma ošípaných Veľký Cetín“ 21. december 2015 1862
Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma ošípaných Veľký Cetín“ - Stručné zhrnutie 21. december 2015 963
VZN o určovaní súpisných a orientačných čísiel 15. december 2015 1263
Rozpočet na rok 2016 15. december 2015 1202
VZN financovanie ŠJ, ŠKD rok 2016 15. december 2015 1198
VZN miestne dane rok 2016 15. december 2015 1045
Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 08. december 2015 1411
Návrh VZN financovanie ŠJ, ŠKD rok 2016 27. november 2015 840
Dodatok č. 3 k VZN obce Veľký Cetín č. 16/2008 o určení spoločného školského obvodu 27. november 2015 790
Návrh VZN miestne dane rok 2016 27. november 2015 1198
Návrh o určovaní súpisných a orientačných čísiel 27. november 2015 1365
Orientačné čísla 22. november 2015 1486
Informácie pre voliča 17. november 2015 1421
Prerušenie distribúcie elektriny - 19. 10. 2015 09. október 2015 1624
Verejná zbierka na nový ústredný kríž 07. október 2015 1250
Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 28. september 2015 1709
Prerušenie distribúcie elektriny 23. september 2015 2326
Odpočty spotreby elektrickej energie 10. august 2015 3095
Oznámenie o demontáži 28. júl 2015 1538