Úradná tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia Počet návštev
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Doručenie oznámenia o delegovaní člena 29. január 2019 342
Voľby prezidenta SR - informácie pre voliča 29. január 2019 371
Schválený rozpočet Obce Veľký Cetín na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 08. december 2018 311
Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 05. december 2018 1239
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 28. november 2018 907
Rozpočet Obce Veľký Cetín na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 23. november 2018 398
Stavebné povolenie ČOV 29. október 2018 513
Verejná vyhláška - kanalizácia 12. október 2018 566
Verejná vyhláška - transformačná stanica 04. október 2018 443
Oznam o vyhlásení výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP 04. október 2018 366
Oznam o podpísaní Zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom 04. október 2018 325
Územný plán obce Čechynce - Rozhodnutie 25. september 2018 402
Zoznam zaregistrovaných kandidátov 20. september 2018 779
Oznámenie o podávaní kandidátnych listín 07. september 2018 398
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 07. september 2018 768
Oznámenie 05. september 2018 511
Oznámenie 05. september 2018 478
Návrh Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čechynce 31. august 2018 370
Povolenie na zriadenie vodnej stavby 27. august 2018 268
Územné rozhodnutie 09. august 2018 285