Úradná tabuľa

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia Návštevy
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení 06. november 2019 397
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 06. november 2019 353
Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti 06. november 2019 414
Návrh rozpočtu na rok 2020 06. november 2019 413
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 04. november 2019 493
Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 20. september 2019 2321
Výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY - ALAPISKOLA VEĽKÝ CETÍN 11. september 2019 2196
Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 08. september 2019 2336
Rozhodnutie ÚP Veľký Kýr 23. august 2019 621
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie 19. august 2019 597
Výzva na predloženie ponuky - WiFi pre Teba v obci Veľký Cetín 14. august 2019 739
Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 12. júl 2019 971
Obec Veľký Kýr - Oznámenie o strategickom dokumente 12. júl 2019 653
Informácia pre verejnosť - Územný plán obce Veľký Kýr 10. júl 2019 1009
Výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY - ALAPISKOLA VEĽKÝ CETÍN 26. jún 2019 600
Zámenná zmluva 12. jún 2019 709
Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 06. jún 2019 1065
Návrh záverečného účtu 2018 22. máj 2019 571
Obec Žitavce - Verejná vyhláška 06. máj 2019 652
OZNÁMENIE - Územný plán obce Golianovo ,zmeny a doplnky č.3 24. apríl 2019 628