Úradná tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia Počet návštev
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat 21. marec 2017 459
Cyklistiský chodník - Stavebné povolenie 24. február 2017 896
Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 27. január 2017 1311
Oznámenie - Cyklistiský chodník Nitra-Vráble III. etapa 26. január 2017 871
Územné rozhodnutie 05. január 2017 970
Rozhodnutie - Farma ošípaných Veľký Cetín 12. december 2016 1274
Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 09. december 2016 773
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 30. november 2016 936
Návrh rozpočtu na rok 2017 30. november 2016 1779
VZN miestne dane rok 2017 NÁVRH 30. november 2016 1136
VZN financovanie ŠJ ŠKD rok 2017 NÁVRH 30. november 2016 1611
VZN č. 352016 o čistote a poriadku 30. november 2016 1819
Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti 13. november 2016 616
Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 12. november 2016 953
Adresné body obecných budov 12. október 2016 1471
Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 18. september 2016 1439
Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 24. jún 2016 1776
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Cetín číslo 34/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľký Cetín 15. jún 2016 1149
Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 09. jún 2016 1545
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 03. jún 2016 1407