Úradná tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia Počet návštev
Návrh VZN 34/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Veľký Cetín 27. máj 2016 1267
Záverečný účet za rok 2015 27. máj 2016 1427
Zámer navrhovanej činnosti „Vzdušné vedenie 2x110 kV Tr Nitra-Čermáň-Rz 110 kV Veľký Ďur“ 10. máj 2016 2480
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov 19. apríl 2016 1414
Oznámenie náhradníka poslanca do OZ 01. marec 2016 2891
Oznámenie o uložení zásielky – Dodací doklad 01. marec 2016 1413
Výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY 12. február 2016 1109
Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 22. január 2016 1041
Záverečné stanovisko 07. január 2016 1218
Výzva zainteresovanej verejnosti 21. december 2015 2064
Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma ošípaných Veľký Cetín“ 21. december 2015 1827
Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma ošípaných Veľký Cetín“ - Stručné zhrnutie 21. december 2015 958
VZN o určovaní súpisných a orientačných čísiel 15. december 2015 1254
Rozpočet na rok 2016 15. december 2015 1199
VZN financovanie ŠJ, ŠKD rok 2016 15. december 2015 1192
VZN miestne dane rok 2016 15. december 2015 1042
Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 08. december 2015 1391
Návrh VZN financovanie ŠJ, ŠKD rok 2016 27. november 2015 836
Dodatok č. 3 k VZN obce Veľký Cetín č. 16/2008 o určení spoločného školského obvodu 27. november 2015 786
Návrh VZN miestne dane rok 2016 27. november 2015 1195