Úradná tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia Počet návštev
Územné rozhodnutie 05. január 2017 1005
Rozhodnutie - Farma ošípaných Veľký Cetín 12. december 2016 1407
Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 09. december 2016 799
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 30. november 2016 950
Návrh rozpočtu na rok 2017 30. november 2016 1791
VZN miestne dane rok 2017 NÁVRH 30. november 2016 1150
VZN financovanie ŠJ ŠKD rok 2017 NÁVRH 30. november 2016 1625
VZN č. 352016 o čistote a poriadku 30. november 2016 1833
Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti 13. november 2016 627
Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 12. november 2016 968
Adresné body obecných budov 12. október 2016 1491
Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 18. september 2016 1477
Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 24. jún 2016 1792
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Cetín číslo 34/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľký Cetín 15. jún 2016 1175
Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 09. jún 2016 1606
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 03. jún 2016 1421
Návrh VZN 34/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Veľký Cetín 27. máj 2016 1277
Záverečný účet za rok 2015 27. máj 2016 1461
Zámer navrhovanej činnosti „Vzdušné vedenie 2x110 kV Tr Nitra-Čermáň-Rz 110 kV Veľký Ďur“ 10. máj 2016 2495
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov 19. apríl 2016 1426