Úradná tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia Počet návštev
VZN miestne dane rok 2017 NÁVRH 30. november 2016 1142
VZN financovanie ŠJ ŠKD rok 2017 NÁVRH 30. november 2016 1617
VZN č. 352016 o čistote a poriadku 30. november 2016 1824
Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti 13. november 2016 618
Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 12. november 2016 958
Adresné body obecných budov 12. október 2016 1481
Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 18. september 2016 1454
Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 24. jún 2016 1779
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Cetín číslo 34/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľký Cetín 15. jún 2016 1156
Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 09. jún 2016 1591
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 03. jún 2016 1412
Návrh VZN 34/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Veľký Cetín 27. máj 2016 1269
Záverečný účet za rok 2015 27. máj 2016 1450
Zámer navrhovanej činnosti „Vzdušné vedenie 2x110 kV Tr Nitra-Čermáň-Rz 110 kV Veľký Ďur“ 10. máj 2016 2483
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov 19. apríl 2016 1418
Oznámenie náhradníka poslanca do OZ 01. marec 2016 2970
Oznámenie o uložení zásielky – Dodací doklad 01. marec 2016 1416
Výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY 12. február 2016 1113
Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 22. január 2016 1043
Záverečné stanovisko 07. január 2016 1220