Úradná tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia Počet návštev
Územný plán obce Golianovo 15. jún 2017 1231
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 31. máj 2017 1005
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 38/2017 04. apríl 2017 481
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat 21. marec 2017 494
Cyklistiský chodník - Stavebné povolenie 24. február 2017 936
Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 27. január 2017 1344
Oznámenie - Cyklistiský chodník Nitra-Vráble III. etapa 26. január 2017 893
Územné rozhodnutie 05. január 2017 1024
Rozhodnutie - Farma ošípaných Veľký Cetín 12. december 2016 1472
Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 09. december 2016 815
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 30. november 2016 961
Návrh rozpočtu na rok 2017 30. november 2016 1802
VZN miestne dane rok 2017 NÁVRH 30. november 2016 1161
VZN financovanie ŠJ ŠKD rok 2017 NÁVRH 30. november 2016 1635
VZN č. 352016 o čistote a poriadku 30. november 2016 1843
Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti 13. november 2016 641
Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 12. november 2016 992
Adresné body obecných budov 12. október 2016 1507
Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 18. september 2016 1504
Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 24. jún 2016 1806