Úradná tabuľa

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia Návštevy
Informácia pre verejnosť - Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja 27. máj 2022 368
Návrh záverečného účtu 2021 19. máj 2022 566
Informácia pre verejnosť - Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025 03. máj 2022 371
Stavebné povolenie sociálna budova 16. marec 2022 432
Informácia pre verejnosť - Územný plán obce Branč 23. február 2022 435
Oznámenie - verejná vyhláška 16. február 2022 430
Výzva MAS RZ Dolná Nitra na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2022 14. február 2022 384
Informácia pre verejnosť - Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja 21. január 2022 397
Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 17. január 2022 324
Koncept Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja a Správa o hodnotení strategického dokumentu 14. december 2021 412
Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 12. december 2021 427
Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 12. december 2021 309
Návrh rozpočtu na rok 2022 01. december 2021 434
Informácia pre verejnosť - „ÚP Obce Branč – zmeny a doplnky č. 3“ 24. november 2021 372
Západoslovenská distribučná, a.s. - Výzva 09. november 2021 684
Informácia pre verejnosť 28. október 2021 559
Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 22. október 2021 638
Návrh VZN O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 11. október 2021 548
Stavebné povolenie 03. september 2021 713
Informácia pre verejnosť - ÚP Vinodol 02. september 2021 589