Úradná tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia Počet návštev
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 04. marec 2019 182
Rozhodnutie 006 SÚ – 02 ZSP/OVC 20/2019 04. marec 2019 186
Zoznam kandidátov na presidenta SR 26. február 2019 171
Voľby do EP - Informácie pre voliča 21. február 2019 185
Oznámenie o vytvorení volebného okrsku pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 06. február 2019 190
Prístavba a nadstavba rodinného domu 01. február 2019 275
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Doručenie oznámenia o delegovaní člena 29. január 2019 157
Voľby prezidenta SR - informácie pre voliča 29. január 2019 154
Schválený rozpočet Obce Veľký Cetín na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 08. december 2018 177
Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 05. december 2018 377
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 28. november 2018 364
Rozpočet Obce Veľký Cetín na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 23. november 2018 172
Stavebné povolenie ČOV 29. október 2018 313
Verejná vyhláška - kanalizácia 12. október 2018 265
Verejná vyhláška - transformačná stanica 04. október 2018 227
Oznam o vyhlásení výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP 04. október 2018 187
Oznam o podpísaní Zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom 04. október 2018 181
Územný plán obce Čechynce - Rozhodnutie 25. september 2018 241
Zoznam zaregistrovaných kandidátov 20. september 2018 614
Oznámenie o podávaní kandidátnych listín 07. september 2018 222