Úradná tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia Počet návštev
Prístavba a nadstavba rodinného domu 01. február 2019 236
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Doručenie oznámenia o delegovaní člena 29. január 2019 139
Voľby prezidenta SR - informácie pre voliča 29. január 2019 134
Schválený rozpočet Obce Veľký Cetín na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 08. december 2018 165
Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 05. december 2018 336
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 28. november 2018 319
Rozpočet Obce Veľký Cetín na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 23. november 2018 160
Stavebné povolenie ČOV 29. október 2018 293
Verejná vyhláška - kanalizácia 12. október 2018 239
Verejná vyhláška - transformačná stanica 04. október 2018 214
Oznam o vyhlásení výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP 04. október 2018 179
Oznam o podpísaní Zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom 04. október 2018 173
Územný plán obce Čechynce - Rozhodnutie 25. september 2018 231
Zoznam zaregistrovaných kandidátov 20. september 2018 588
Oznámenie o podávaní kandidátnych listín 07. september 2018 210
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 07. september 2018 493
Oznámenie 05. september 2018 244
Oznámenie 05. september 2018 224
Návrh Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čechynce 31. august 2018 239
Povolenie na zriadenie vodnej stavby 27. august 2018 141