Úradná tabuľa

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia Návštevy
Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 09. december 2016 1218
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 30. november 2016 1182
Návrh rozpočtu na rok 2017 30. november 2016 2050
VZN miestne dane rok 2017 NÁVRH 30. november 2016 1365
VZN financovanie ŠJ ŠKD rok 2017 NÁVRH 30. november 2016 1844
VZN č. 352016 o čistote a poriadku 30. november 2016 2069
Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti 13. november 2016 867
Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 12. november 2016 1404
Adresné body obecných budov 12. október 2016 1749
Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 18. september 2016 2228
Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 24. jún 2016 2158
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Cetín číslo 34/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľký Cetín 15. jún 2016 1818
Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 09. jún 2016 2137
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 03. jún 2016 1765
Návrh VZN 34/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Veľký Cetín 27. máj 2016 1629
Záverečný účet za rok 2015 27. máj 2016 1891
Zámer navrhovanej činnosti „Vzdušné vedenie 2x110 kV Tr Nitra-Čermáň-Rz 110 kV Veľký Ďur“ 10. máj 2016 2785
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov 19. apríl 2016 1700
Oznámenie náhradníka poslanca do OZ 01. marec 2016 3797
Oznámenie o uložení zásielky – Dodací doklad 01. marec 2016 1710