Úradná tabuľa

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia Návštevy
Výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY 12. február 2016 1445
Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 22. január 2016 1312
Záverečné stanovisko 07. január 2016 1511
Výzva zainteresovanej verejnosti 21. december 2015 2529
Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma ošípaných Veľký Cetín“ 21. december 2015 2310
Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma ošípaných Veľký Cetín“ - Stručné zhrnutie 21. december 2015 1236
VZN o určovaní súpisných a orientačných čísiel 15. december 2015 1670
Rozpočet na rok 2016 15. december 2015 1550
VZN financovanie ŠJ, ŠKD rok 2016 15. december 2015 1533
VZN miestne dane rok 2016 15. december 2015 1384
Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 08. december 2015 1963
Návrh VZN financovanie ŠJ, ŠKD rok 2016 27. november 2015 1112
Dodatok č. 3 k VZN obce Veľký Cetín č. 16/2008 o určení spoločného školského obvodu 27. november 2015 1061
Návrh VZN miestne dane rok 2016 27. november 2015 1470
Návrh o určovaní súpisných a orientačných čísiel 27. november 2015 1609
Orientačné čísla 22. november 2015 2222
Informácie pre voliča 17. november 2015 1949
Prerušenie distribúcie elektriny - 19. 10. 2015 09. október 2015 1918
Verejná zbierka na nový ústredný kríž 07. október 2015 1522
Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 28. september 2015 1918