17 apríl, sobota, 2021
A- A A+

Publicita - Oznámenie o realizácii projektu Web

Publicita - Oznámenie o realizácii projektu Web

 

 logo EUNázov projektu: WiFi pre Teba v obci Veľký Cetín

ITMS2014+: 311071Y113

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Miesto realizácie: Obec Veľký Cetín

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250,00 €

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. V obci sú umiestnené WiFi prístupové body nasledovne (AP):

Externé AP v počte 8 ks,  Interné AP v počte 3 ks.

Identifikácia jednotlivých prístupových bodov v obci Veľký Cetín:

 AP1 : Externé AP umiestené na stĺpe vedľa športového ihriska pri budove školy smerujúce do parku pri škole. Je to verejne prístupné miesto určené pre  oddychové a voľnočasové aktivity obyvateľov a návštevníkov  obce.

AP2 : Externé AP umiestnené na stĺpe verejného osvetlenia smerujúce na námestie – centrum obce. Námestie je využívané ako verejný priestor kde sa celoročne stretávajú obyvatelia obce na rôznych verejných podujatiach  a zároveň je to denná oddychová zóna pre obyvateľov.

AP3 :  Externé AP umiestnené na obecnej budove smerujúce na autobusovú zastávku a okolité námestie. Jedná sa o verejné priestranstvo kde prebieha komunitný život obyvateľov obce.

AP4 : Externé AP umiestnené na obecnej budove smerujúce pred budovu Pošty a miestu tržnicu. Jedná sa o verejné priestranstvo kde prebieha komunitný život obyvateľov obce.

AP5 : Externé AP umiestnené na budove Obecného úradu smerujúce na verejné priestranstvo pred obecným úradom, kde sa konajú verejné podujatia. Jedná sa o verejné priestranstvo kde prebieha komunitný život obyvateľov obce.

AP6: Interné AP umiestnené v budove obecného úradu. Pokrytie priestoru spoločenskej sály kultúrneho domu – ide o verejný priestor budovy kde prebiehajú kultúrno-spoločenské akcie na dennej či max. týždennej báze.

AP7: Interné AP umiestnené v obecnej budove pri obecnom úrade.  Pokrytie priestoru spoločenskej miestnosti – ide o verejný priestor v obecnej budove kde prebiehajú rôzne športové a spoločenské akcie obyvateľov obce na dennej či max. týždennej báze.

AP8 : Interné AP umiestnené v areáli futbalového klubu FK Veľký Cetín pod prístreškom smerujúc na pokrytie spevnenej plochy, pódia, stolov a lavičiek na posedenie. Ide o verejné priestranstvo kde prebiehajú rôzne športové akcie a využíva sa ako oddychová zóna obyvateľov a návštevníkov obce.

AP9 : Externé AP umiestnené na stĺpe v areáli futbalového klubu FK Veľký Cetín. Smerujúc pokrytie na tribúny štadióna a okolité lavičky vedľa ihriska. Ide o verejné priestranstvo kde prebiehajú rôzne športové akcie a využíva sa ako oddychová zóna obyvateľov a návštevníkov obce.

AP10 : Externé AP umiestnené na budove Zdravotného strediska. Pokrytie okolitého priestranstva pred Zdravotným strediskom z jednej strany.

AP11 : Externé AP umiestnene na budove Zdravotného strediska. Pokrytie smerujúce na autobusové nástupište  a pokrytie wifi signálom z druhej strany.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.vicepremier.gov.sk 

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Doplňujúce odkazy na web stránky: www.mindop.sk     www.opvai.sk   www.itms2014.sk