Úradná tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia Počet návštev
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 31. máj 2017 1165
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 38/2017 04. apríl 2017 585
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat 21. marec 2017 612
Cyklistiský chodník - Stavebné povolenie 24. február 2017 1059
Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 27. január 2017 1557
Oznámenie - Cyklistiský chodník Nitra-Vráble III. etapa 26. január 2017 1015
Územné rozhodnutie 05. január 2017 1206
Rozhodnutie - Farma ošípaných Veľký Cetín 12. december 2016 1913
Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 09. december 2016 1055
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 30. november 2016 1072
Návrh rozpočtu na rok 2017 30. november 2016 1944
VZN miestne dane rok 2017 NÁVRH 30. november 2016 1256
VZN financovanie ŠJ ŠKD rok 2017 NÁVRH 30. november 2016 1731
VZN č. 352016 o čistote a poriadku 30. november 2016 1959
Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti 13. november 2016 747
Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 12. november 2016 1196
Adresné body obecných budov 12. október 2016 1630
Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 18. september 2016 1975
Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 24. jún 2016 1978
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Cetín číslo 34/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľký Cetín 15. jún 2016 1534