18 júl, štvrtok, 2024
A- A A+

Vitajte na našej stránke

Mesta a obce v štrajkovej pohotovosti final web

Mimoriadne odpočty zemného plynu 2024

Vážení obyvatelia obce Veľký Cetín.


Z dôvodu požiadavky Ministerstva hospodárstva SR Vám touto dávame do pozornosti termín mimoriadnych odpočtov spotrieb zemného plynu vo Vašej obci a to nasledovne:

15. 01.2024 (pondelok) – 18.1.2024 (štvrtok)

Žiadame preto všetkých odberateľov zemného plynu (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby nám v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole plynomerov.

Počas odpočtov zhotovujeme aj fotodokumentáciu odberných miest (t.j. plynomerov).

Z uvedeného je potrebné zabezpečiť prístup k odbernému miestu.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedenom termíne z bezpečnostných dôvodov uviazali/uzatvorili svojich psov a vyčistili (odstránili) v skrinkách prípadné nečistoty.