01 august, nedeľa, 2021
A- A A+

Vitajte na našej stránke

Zber NO a elektroodpadu

piatok 18. septembra 2020  sa uskutoční zber elektrického, elektronického a  nebezpečného odpadu v  obci. Prosíme občanov, aby tento odpad v  piatok ráno na 8,00 hod. vyložili na ulicu. Z  dvorov sa vynášať nebude! Nebezpečný odpad musí byť označený, o  aký odpad sa jedná. Napr. postrek, farba a  po. aby sa v  odpade nenachádzali neidentifikovateľné chemikálie. Elektroodpad nesmie byť rozobratý, v  inom prípade už patrí do objemového odpadu.

Elektroodpad NO LETaK