Vitajte na našej stránke

Oznam - Obecný úrad

Oznamujeme obyvateľom,  

že dňa 22. decembra 2017,

v piatok

Obecný úrad z technických príčin bude zatvorený.

 Za pochopenie ďakujeme!

Termín cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie

Vážení obyvatelia obce Veľký Cetín.

Touto cestou Vám dávame do pozornosti termín cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie vo Vašej obci a to nasledovne:


• 21.08.2017/22.08.2017 na uliciach: HLAVNÁ, TICHÁ a ZA HUMNAMI
• 22.08.2017/23.08.2017 na uliciach: STARÁ DEDINA, HORNÝ KONIEC, KRÁTKA a PRI HOSTINCI
• 23.08.2017/24.08.2017 na uliciach: NITRIANSKA, AGÁTOVA, KADAŇ A MLYNSKÁ
• 01.09.2017/02.09.2017 na uliciach: KOSTOLNÁ, CINTORÍNSKA a NOVÁ


Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby nám v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.


Počas odpočtov zhotovujeme aj fotodokumentáciu odberných miest.
Z uvedeného je potrebné zabezpečiť prístup k odbernému miestu.


Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedených termínoch z bezpečnostných dôvodov uviazali/uzatvorili svojich psov.

Kontakt: 0903-40-98-40

Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme.

POZNÁMKA: Žiadne iné osoby okrem poverených spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDIS a.s.) nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotrieb elektrickej energie!

Oznámenie o preložení autobusovej zastávky

Oznámenie o preložení autobusovej zastávky

Veľký Cetín, ZŠ

ARRIVA NITRA a. s. ako prevádzkovateľ prímestskej autobusovej dopravy na základe konania hodových slávností v obci Veľký Cetín presúva autobusovú zastávku Veľký Cetín, ZŠ pred pohostinstvo Kadarka.

Zastávka Veľký Cetín, ZŠ nebude obsluhovaná v dňoch:

 Od 30.6.2017 začiatkom dvanástej hodiny do 3.7.2017 do 24.00 h.

Odchody a príchody z náhradnej zastávky spred pohostinstva budú korešpondovať s odchodmi a príchodmi zo zastávky Veľký Cetín, ZŠ. 

Zahájenie II.etapy rekonštrukcie autobusovej stanice v Nitre

Modernizácia autobusovej stanice v Nitre pokračuje, nasleduje zahájenie II.etapy. S tým súvisí aj premiestnenie dotknutých autobusových nástupíšť.

Modernizácia nitrianskej autobusovej stanice pokračuje komplexnou rekonštrukciou nástupíšť C a D. Ako avizovala spoločnosť ARRIVA na svojej stránke, druhá etapa sa zahajuje od  22.apríla 2017. Súvisia s tým aj zmeny – presuny dotknutých nástupíšť, konkrétne č.13 až 20.

Informácia o II. etape

Začiatok II. etapy: sobota 22. apríla 2017 o 9:00 h

Dotknuté nástupištia:

nástupište č.13 –  Kostoľany pod Tríbečom, Kolíňany, Žirany, Jelenec
nástupište č.14 – Beladice, Zlaté Moravce
nástupište č.15 – Jelenec, Sľažany, Zlaté Moravce
nástupište č.16 – Čeľadice  20 Čechynce, V. Cetín, Paňa, Vinodol
nástupište č.17 – Pohranice, D. Obdokovce
nástupište č.18 – M. Lapáš, Golianovo, Čechynce, Chyndice, Malý Cetín
nástupište č.19 – Nové Zámky, Černík, Mojzesovo, Úľany nad Žitavou
nástupište č.20 – Čechynce, V. Cetín, Paňa, Vinodol


Nástupištia budú dočasne premiestnené na odstavnú plochu MHD za reštauráciou Pelikán (smerom k železničnej stanici). Číslovanie nástupíšť na odstavnej ploche zostane zachované.

Pre lepšie znázornenie poslúži schéma: 

schema AS Nitra

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

zapadoslovenska distribucna logo

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 03.05.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 12:00 hod. do 15:00 hod.:

HLAVNÁ č.  306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 314/VE, 315, 315/VE, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 635
NITRIANSKA č. 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328. 329, 330, 331, 332, 332/VE, 333, 374, 375, 375/ZA, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 390/ZA, 3 91, 393, 393/TS, 393/ZA, 625, 629
TICHÁ č. 412


V čase od 08:00 hod, do 11:30 hod.:

LOKA VINOHRADY DOLNÉ č.1000, 1249, 1537/5, 1550/1, 1550/6, 1556/3, 1562/1, 1796/1, 1830/3, 1842, 1843/1, 1849/6, 1854/2, 1863/1, 1864/2, 1878/2, 1887/3, 1906, 1914/3, 1933/1, 1936/4, 1941/6, 1953/2, 1955/2, 1957/1,19 69, 1980/3, 1988/7, 1994/1, 1998/1, 2014/2, 2015/3, 2018, 2024/2, 2027/2, 2027/6, 2071/2, 2077, 2 101,2112, 2308/9, 2309/16, 2311/4, 2324/3, 2350/4, 2355/3, 2364/3, 2374/7, 2376, 2380/1, 2382/3, 239/4/PRI, 2391/1,2394/1, 2400, 2408/2, 2409/3, 2425/3, 2437, 2445/1, 2445/2, 2472, 2476/2, 248 0/1, 2481/4, 2482/1, 2485/7, 2487/3, 2488/1, 2491/2, 2492/1, 2492/3, 2492/5, 2499/1, 2502/1, 2509/ 4, 2511/2, 2516/5, 2517/9, 2529/2, 2529/2/2, 2540/2, 2540/3, 2542/3, 2543/5, 2550/2, 2551/6, 2553/ 3, 2559/3, 2560/1, 2626/8, 2629/1,411

LOKA VINOHRADY HORNÉ č. 1000 , 1598, 2229, 2641/2, 2650/3, 2665/5, 2669/-2, 2673/2, 2698/3, 2699/2, 2703/2, 2712, 2713/3, 2730/5, 2820/3, 2822/2, 2828, 2842/1,2842/2, 2846/1, 2848/3, 2850, 2850/1, 2851/3, 2854, 2861/2, 2862/1, 2864/6, 2872/1,2879, 2886, 2889, 2890/2, 2895, 2907, 2908/4, 2909, 2929/1,2940/2, 2944, 2944/5, 2951/4, 2952/3, 2971/4, 2973/2, 3000/1, 3021/1, 3034/2

Strana 1 z 13