Vitajte na našej stránke


Všetky informácie (odporúčania, rady, mýty, atď.) pre verejnosť sú dostupné na --> https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

Oznámenie

image002S hlbokým zármutkom oznamujeme, že po krátkej chorobe nás opustila Klára Tóth. Nedávno sa dožila 50 rokov. Dlhé roky bola poslankyňou obecného zastupiteľstva a aktívne pracovala vo viacerých spoločenských organizáciách. Starosta obce František Mészáros, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci Obecného úradu touto cestou vyjadrujú rodine úprimnú sústrasť. Milá Klára, odpočívaj v pokoji!

Posledná rozlúčka  sa bude konať dňa 20.5.2020, o 14.00 vo Veľkom Cetíne.

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľstvo Materskej školy- Óvoda vo Veľkom Cetíne oznamuje rodičom /zákonným zástupcom/, že zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021 sa uskutoční elektronicky v termínoch: 4.-8.5.2020zápis oznam 400

Termín odovzdania prihlášok: do 11.5.2020

Potvrdenie o zdravotnom stave nebudeme vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave ,dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. Ak ide o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva  a prevencie. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa so ŠVVP  dodatočne nepriložia  potvrdenie o zdravotnom stave  a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ,dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Spôsob podania žiadosti:

Čítať ďalej...

Strana 1 z 18