Vitajte na našej stránke

Termín cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie

Vážení obyvatelia obce Veľký Cetín.

Touto cestou Vám dávame do pozornosti termín cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie vo Vašej obci a to nasledovne:


• 21.08.2017/22.08.2017 na uliciach: HLAVNÁ, TICHÁ a ZA HUMNAMI
• 22.08.2017/23.08.2017 na uliciach: STARÁ DEDINA, HORNÝ KONIEC, KRÁTKA a PRI HOSTINCI
• 23.08.2017/24.08.2017 na uliciach: NITRIANSKA, AGÁTOVA, KADAŇ A MLYNSKÁ
• 01.09.2017/02.09.2017 na uliciach: KOSTOLNÁ, CINTORÍNSKA a NOVÁ


Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby nám v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.


Počas odpočtov zhotovujeme aj fotodokumentáciu odberných miest.
Z uvedeného je potrebné zabezpečiť prístup k odbernému miestu.


Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedených termínoch z bezpečnostných dôvodov uviazali/uzatvorili svojich psov.

Kontakt: 0903-40-98-40

Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme.

POZNÁMKA: Žiadne iné osoby okrem poverených spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDIS a.s.) nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotrieb elektrickej energie!

Oznámenie o preložení autobusovej zastávky

Oznámenie o preložení autobusovej zastávky

Veľký Cetín, ZŠ

ARRIVA NITRA a. s. ako prevádzkovateľ prímestskej autobusovej dopravy na základe konania hodových slávností v obci Veľký Cetín presúva autobusovú zastávku Veľký Cetín, ZŠ pred pohostinstvo Kadarka.

Zastávka Veľký Cetín, ZŠ nebude obsluhovaná v dňoch:

 Od 30.6.2017 začiatkom dvanástej hodiny do 3.7.2017 do 24.00 h.

Odchody a príchody z náhradnej zastávky spred pohostinstva budú korešpondovať s odchodmi a príchodmi zo zastávky Veľký Cetín, ZŠ. 

Zahájenie II.etapy rekonštrukcie autobusovej stanice v Nitre

Modernizácia autobusovej stanice v Nitre pokračuje, nasleduje zahájenie II.etapy. S tým súvisí aj premiestnenie dotknutých autobusových nástupíšť.

Modernizácia nitrianskej autobusovej stanice pokračuje komplexnou rekonštrukciou nástupíšť C a D. Ako avizovala spoločnosť ARRIVA na svojej stránke, druhá etapa sa zahajuje od  22.apríla 2017. Súvisia s tým aj zmeny – presuny dotknutých nástupíšť, konkrétne č.13 až 20.

Informácia o II. etape

Začiatok II. etapy: sobota 22. apríla 2017 o 9:00 h

Dotknuté nástupištia:

nástupište č.13 –  Kostoľany pod Tríbečom, Kolíňany, Žirany, Jelenec
nástupište č.14 – Beladice, Zlaté Moravce
nástupište č.15 – Jelenec, Sľažany, Zlaté Moravce
nástupište č.16 – Čeľadice  20 Čechynce, V. Cetín, Paňa, Vinodol
nástupište č.17 – Pohranice, D. Obdokovce
nástupište č.18 – M. Lapáš, Golianovo, Čechynce, Chyndice, Malý Cetín
nástupište č.19 – Nové Zámky, Černík, Mojzesovo, Úľany nad Žitavou
nástupište č.20 – Čechynce, V. Cetín, Paňa, Vinodol


Nástupištia budú dočasne premiestnené na odstavnú plochu MHD za reštauráciou Pelikán (smerom k železničnej stanici). Číslovanie nástupíšť na odstavnej ploche zostane zachované.

Pre lepšie znázornenie poslúži schéma: 

schema AS Nitra

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

zapadoslovenska distribucna logo

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 03.05.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 12:00 hod. do 15:00 hod.:

HLAVNÁ č.  306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 314/VE, 315, 315/VE, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 635
NITRIANSKA č. 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328. 329, 330, 331, 332, 332/VE, 333, 374, 375, 375/ZA, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 390/ZA, 3 91, 393, 393/TS, 393/ZA, 625, 629
TICHÁ č. 412


V čase od 08:00 hod, do 11:30 hod.:

LOKA VINOHRADY DOLNÉ č.1000, 1249, 1537/5, 1550/1, 1550/6, 1556/3, 1562/1, 1796/1, 1830/3, 1842, 1843/1, 1849/6, 1854/2, 1863/1, 1864/2, 1878/2, 1887/3, 1906, 1914/3, 1933/1, 1936/4, 1941/6, 1953/2, 1955/2, 1957/1,19 69, 1980/3, 1988/7, 1994/1, 1998/1, 2014/2, 2015/3, 2018, 2024/2, 2027/2, 2027/6, 2071/2, 2077, 2 101,2112, 2308/9, 2309/16, 2311/4, 2324/3, 2350/4, 2355/3, 2364/3, 2374/7, 2376, 2380/1, 2382/3, 239/4/PRI, 2391/1,2394/1, 2400, 2408/2, 2409/3, 2425/3, 2437, 2445/1, 2445/2, 2472, 2476/2, 248 0/1, 2481/4, 2482/1, 2485/7, 2487/3, 2488/1, 2491/2, 2492/1, 2492/3, 2492/5, 2499/1, 2502/1, 2509/ 4, 2511/2, 2516/5, 2517/9, 2529/2, 2529/2/2, 2540/2, 2540/3, 2542/3, 2543/5, 2550/2, 2551/6, 2553/ 3, 2559/3, 2560/1, 2626/8, 2629/1,411

LOKA VINOHRADY HORNÉ č. 1000 , 1598, 2229, 2641/2, 2650/3, 2665/5, 2669/-2, 2673/2, 2698/3, 2699/2, 2703/2, 2712, 2713/3, 2730/5, 2820/3, 2822/2, 2828, 2842/1,2842/2, 2846/1, 2848/3, 2850, 2850/1, 2851/3, 2854, 2861/2, 2862/1, 2864/6, 2872/1,2879, 2886, 2889, 2890/2, 2895, 2907, 2908/4, 2909, 2929/1,2940/2, 2944, 2944/5, 2951/4, 2952/3, 2971/4, 2973/2, 3000/1, 3021/1, 3034/2

Strana 1 z 12