Vitajte na našej stránke


Všetky informácie (odporúčania, rady, mýty, atď.) pre verejnosť sú dostupné na --> https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

Zber NO a elektroodpadu

piatok 18. septembra 2020  sa uskutoční zber elektrického, elektronického a  nebezpečného odpadu v  obci. Prosíme občanov, aby tento odpad v  piatok ráno na 8,00 hod. vyložili na ulicu. Z  dvorov sa vynášať nebude! Nebezpečný odpad musí byť označený, o  aký odpad sa jedná. Napr. postrek, farba a  po. aby sa v  odpade nenachádzali neidentifikovateľné chemikálie. Elektroodpad nesmie byť rozobratý, v  inom prípade už patrí do objemového odpadu.

Elektroodpad NO LETaK

Virtuálna prehliadka

Obecný úrad -  vstup

sála

Futbalové ihrisko - tribúna

 amfiteáter

Škola -  vstup

 trieda

Škôlka -  vstup

 interiér

Kostol -  pred kostolom

 interiér

 pohľad z balkóna

 

-

Oznámenie

image002S hlbokým zármutkom oznamujeme, že po krátkej chorobe nás opustila Klára Tóth. Nedávno sa dožila 50 rokov. Dlhé roky bola poslankyňou obecného zastupiteľstva a aktívne pracovala vo viacerých spoločenských organizáciách. Starosta obce František Mészáros, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci Obecného úradu touto cestou vyjadrujú rodine úprimnú sústrasť. Milá Klára, odpočívaj v pokoji!

Posledná rozlúčka  sa bude konať dňa 20.5.2020, o 14.00 vo Veľkom Cetíne.

Strana 1 z 19