24 jún, pondelok, 2024
A- A A+

FK Veľký Cetín

 - Štatutári -

Prezident: Ing. Danóci Róbert

Tajomník: Brath Vladimir                                             

Vedúci mužstva: Emilia Tetulová

Hospodár: Pavel Solnica

Pokladník: Szabó Norbert

Ostatní členovia vedenia: František Szusztor, Peter Pasčák

Z histórie FK

 Prvé dedinské futbalové družstvo vzniklo v roku 1933. Už od roku 1935 obec disponuje športovým ihriskom. Prvý futbalový zápas odohrali proti sebe družstvá Cetína a Branču. Zápas skončil víťazstvom Cetína s výsledkom 2:1. Góly strelili Imrich Presinszky a Jozef Jarosek. Ostatnými členmi družstva boli Ján Balogh, Jozef Presinszky, Blažej Kmetyó,Štefan Szládecsek, Michal Varga, Michal Hupka, Gejza Kmetyo, Onrej Presinszky a Ľudovít Csulák - vtedajšízamestnanec o-becného úradu.

 Futbal sa rozvíjal aj v povojnových rokoch. Predsedom telovýchovnej jednoty bol v roku 1952 Alexander Chovancsek. Od roku 1953 bolo družstvo premenované na Sokol a bolo nominované do okresnej ligy. Boli to ťažké časy. Chýbalo vybavenie, tréner. Najlepším dosiahnutým výsledkom bolo tretie miesto. Po mnohých zápasoch sa zlaté družstvo z roku 1960 počas jesennej sezóny 1963 prebojovalo do A skupiny II. triedy, kde skončili na 8. mieste. Od roku 1964 súťažili pod hlavičkou druž-stevník. Predsedom bol Jozef Borbély. V tomto roku bolo ihrisko ohradené. V roku 1965 sa započalo so stavbou šatní, ktoré boli odovzdané v roku 1976.

V sezóne 1976-77 skončilo družstvo v A skupine II. triedy na 1. mieste. Futbalisti odpracovali niekoľko brigádnických hodín v poľnohospodárskom družstve, ktoré si vzalo patronát nad futbalovým mužstvom.

Poľnohospodárske družstvo každoročne usporiadalo turnaj o putovný pohár Dolnej Nitry. Pri šiestich príležitostiach sa Cetín stal víťazom. Finále sa vždy hralo na cetínske hody. V rokoch 1984-88 sa udržiavali družobné vzťahy s maďarským mestom Balatonkeresztúr. Futbalové družstvo sa v A skupine II. triedy udržalo do roku 1987, kedy vypadli a dostali sa do III. triedy. Došlo k personálnym zmenám vo vedení a v sezóne 1993-94 sa opäť vrátili do II. triedy. Od roku 1993 sa pravidelne koná turnaj o putovný pohár starostov Podzoborského regiónu, na ktorom sa naše družstvo umiestnilo na 3. mieste. Finančnú podporu poskytli Tibor Berkes, Alexander Borbély, ktorý zabezpečil úplnú výstroj pre futbalistov. V roku 1994 cetínske družstvo vyhralo turnaj o putovný pohár starostov. V roku 1995 bola na zabezpečenie polievania ihriska vykopaná studňa. V roku 1996 sa žiacke družstvo prebojovalo do majstrovstiev Nirtianskeho kraja. Toto je najväčší z doteraz dosiahnutých športových výsledkov.

Ďalšími sponzormi sú majitelia stavebnej firmy Stavo Rex Roman Kurcsa a Ladislav Grezso, ktorí družstvu poskytli dresy a drevený materiál na lavice na ihrisku. V roku 1997 v Nitrianskych Hrnčiarovciach futbalisti opäť získali pohár starostov. Ako víťaz získalo naše družstvo od čechynského podnikateľa Jána Németha úplnú výstroj.

V majstrovstvách sa umiestnili na 2. mieste. Hlavným mentorom Športu v obci je obecný úrad. Ponad prírodnýamfiteáter dal postaviť strechu a nainštalovať osvetlenie, ktoré umožňuje futbalistom trénovať aj za tmy. Vnútornézariadenie šatní tiež zabezpečil obecný úrad, aby zlepšil podmienky hráčov. V snahe zavďačiť sa aj divákom bola vybudovaná tribúna.

V júli 2013 začala kompletná rekonštrukcia areálu, oprava strechy, budovy FC Veľký Cetín, oplotenie okolo štadiónu a poľovníckej chaty, výstavby samostatného detského ihriska.