Podujatia v obci

Október, mesiac úcty k starším

Pán starosta srdečne pozýva našich dôchodcov dňa 12. októbra 2022 na 14,00 hod. do miestneho kultúrneho domu na tradičnú oslavu k príležitosti Október, mesiac úcty k starším.

mesiacuctykstarsim 1

Strana 5 z 21