18 júl, štvrtok, 2024
A- A A+

Vitajte na našej stránke

Mesta a obce v štrajkovej pohotovosti final web

Termín cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie

Vážení obyvatelia obce Veľký Cetín.

Touto cestou Vám dávame do pozornosti termín cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie vo Vašej obci a to nasledovne:


• 21.08.2017/22.08.2017 na uliciach: HLAVNÁ, TICHÁ a ZA HUMNAMI
• 22.08.2017/23.08.2017 na uliciach: STARÁ DEDINA, HORNÝ KONIEC, KRÁTKA a PRI HOSTINCI
• 23.08.2017/24.08.2017 na uliciach: NITRIANSKA, AGÁTOVA, KADAŇ A MLYNSKÁ
• 01.09.2017/02.09.2017 na uliciach: KOSTOLNÁ, CINTORÍNSKA a NOVÁ


Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby nám v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.


Počas odpočtov zhotovujeme aj fotodokumentáciu odberných miest.
Z uvedeného je potrebné zabezpečiť prístup k odbernému miestu.


Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedených termínoch z bezpečnostných dôvodov uviazali/uzatvorili svojich psov.

Kontakt: 0903-40-98-40

Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme.

POZNÁMKA: Žiadne iné osoby okrem poverených spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDIS a.s.) nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotrieb elektrickej energie!