13 august, štvrtok, 2020
A- A A+

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 (2)

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Cetíne podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach a o zmene o doplnení niektorých predpisov, uznesením č. 70/2018 zo dňa 23.07.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Cetíne bude mať celkom 9 poslancov, ktorí sa budú voliť jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. 

V obci Veľký Cetín stav obyvateľov ku dňu 16.8.2018 je:  1 663

Ing. František Mészáros, starosta obce