01 august, nedeľa, 2021
A- A A+

Oznámenie o realizácii projektu

1      2

Názov projektu:           Výstavba elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily v obci Veľký Cetín

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: 39/2020-2060-4210-60

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR

Výzva: 
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Kód výzvy: 18409/2019-4210-36886

Prijímateľ: Obec Veľký Cetín

Miesto realizácie: Obec Veľký Cetín

Výška dotácie podľa zmluvy: 4 683,75


Základným cieľom projektu je podpora rozvoja elektromobility formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry výstavbou novej verejne prístupnej elektricky nabíjacej stanice v obci Veľký Cetín

Opis projektu:

Obec Veľký Cetín vybudovala samostatnú - verejne prístupnú nabíjaciu stanicu 24h denne, umiestnenú na obecnom pozemku pred obecným úradom Veľký Cetín.

Typ stanice: AC nabíjacia stanica, Počet a typ nabíjacích konektorov: 2 x Typ2 (Mennekes, podľa normy IEC 62196) variant nabíjací kábel, Výstupný výkon stanice:˃ 2x 11 kW, Autentifikácia zákazníka: RFID čítačka kariet s uplatnením kryprografických bezpečnostných mechanizmov, ako je to napr. v kartách MIFAREDESFire a pod, alebo autentifikácia cez internet/mobilnú aplikáciu aj s možnosťou ad hoc platby za nabíjanie použitím nástrojov EIM (External Identification Means, ako je QR kód, RFID karta alebo kreditná debetná karta), a príprava na Plug&Charge (všetky aspekty autentifikácie, autorizácie, inteligentného riadenia nabíjania a účtovanie sa realizujú automaticky po pripojení napájacieho kábla) RFID čítačka kariet alebo autentifikácia cez internet/mobilnú aplikáciu,

Spôsoby platenia za nabíjanie
: Inteligentné riadenia nabíjania a účtovanie sa bude realizovať automaticky po pripojení napájacieho kábla.

K dispozícii sú nasledovné platobné nástroje:

-          ad-hoc payment pre neregistrovaných užívateľov

-          membership payment pre registrovaných užívateľov


Dátum spustenia prevádzy: 20.07.2020

20200831 124957    20200831 124926   20200831 124919