19 júl, štvrtok, 2018
A- A A+

Oznámenie - Odchov hydiny Farma Veľký Cetin

--> Oznámenie - Odchov hydiny Farma Veľký Cetin (pdf) <--

 Do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Odchov hydiny Farma Veľký Cetín“ je možné nahliadnuť do 22.08.2017 na Obecnom úrade vo Veľkom Cetíne, Nová 700/2, v dňoch: pondelok, utorok od 8.00 hod. do 16.00 hod, streda od 8.00 hod. do 17.00 hod, piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Verejnosť môže svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia ( do 22.08.2017), inak k nim nebude prihliadnuté. Pripomienky sa podávajú na tunajšiu obec so sídlom Obecný úrad, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín.