05 december, sobota, 2020
A- A A+

Opatrenie ÚVZ SR platné od 9.9.2020 a Rozhodnutie RÚVZ v Nitre platné od 12.9.2020

Dokumenty:

Opatrenie ÚVZ SR platné od 9.9.2020

Rozhodnutie RÚVZ v Nitre platné od 12.9.2020

Rozhodnutie je záväzné pre všetky obce a  mestá okresu Nitra a  je vypracované v súlade s  bodom C) opatrenia  ÚVZ SR  - OLP/7092/2020 zo dňa 9.9.2020.

Link na UVZ SR : Epidemiologickú situáciu monitorujeme, dodržiavajte zásadu ROR (rúško-odstup-ruky)

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4370:uvz-sr-epidemiologicku-situaciu-monitorujeme-dodriavajte-zasadu-ror-ruko-odstup-ruky&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153