18 jún, utorok, 2019
A- A A+

Oznámenie o podávaní kandidátnych listín

Obec Veľký Cetín, Obecný úrad, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

 

Oznámenie

Obec Veľký Cetín oznamuje, že podávať kandidátne listiny je možné počas pracovných dní a stránkových hodín na obecnom úrade vo Veľkom Cetíne do 11. 9. 2018.

Dňa 10.9. 2018 z dôvodu školenia zapisovateľov OVK v Nitre bude možnosť kandidátne listiny podávať v čase od

8,00 hod. do 9,00 hod.

14,00 hod. do 17,00 hod. / budem v obecnej knižnici, môžete zavolať, alebo sa osobne zastaviť/

Dňa 11.9.2018 je možné podať kandidátne listiny do 24,00 hod. na obecnom úrade vo Veľkom Cetíne, v nasledovnom čase:

Od 08,00 hod do 16,00 hod

Od 18,00 hod do 20,00 hod

Od 22,00 hod do 24,00 hod

Na obecnom úrade vo Veľkom Cetíne, poprípade mimo týchto hodín je potrebné sa ohlásiť na tel. čísle 0911597490

Ing. František Mészáros, starosta obce