19 január, sobota, 2019
A- A A+

Návrh (tlačivo) ku konaniu podľa § 12b) zákona č. 504/2003 o nájme

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor

Návrh (tlačivo) ku konaniu  podľa § 12b) zákona č. 504/2003 o nájme a pre informáciu o konaní aj usmernenie pre naše úrady, kde je konanie opísané.

-          vlastníci, ktorí mali vyčlenené pozemky podľa § 15 zákona č. 330/1991 do náhradného užívania si musia usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa zákona o nájme

-          doterajšie rozhodnutia podľa § 15 strácajú platnosť 31.12.2018, ak nebol podaný návrh podľa § 12b zákona o nájme, ktorý je potrebné podať na úrad do 28.2.2018.

Podmienky návrhu, ktorý sa podáva na okresný úrad:

-          rozhodnutie podľa § 15 nestratilo platnosť

-          navrhovateľ je „pôvodný“ = jemu bolo „vymerané“

-          navrhovateľ vlastní v k.ú. dostatok výmery

-          doterajší náhradný pozemok je identický

-          doterajší náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne.

Náležitosti a prílohy potrebné k návrhu:

→ Usmernenie k §12b zák. č. 504 2003 (pdf)

→ Návrh podľa  § 12b (tlačivo - doc)