15 november, štvrtok, 2018
A- A A+

Územný plán obce Malý Cetín – Zmeny a doplnky č. 2

img0082

 

Do oznámenia o strategickom dokumente  „Územný plán obce Malý Cetín – Zmeny a doplnky č. 2“  je možné nahliadnuť do 14.11.2017 na Obecnom úrade vo Veľkom Cetíne, Nová 700/2, v dňoch:  pondelok, utorok  od 8.00 hod. do 16.00 hod, streda od 8.00 hod. do 17.00 hod,  piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Verejnosť môže svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa zverejnenia  tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.  Pripomienky  sa podávajú na tunajšiu obec so sídlom Obecný úrad, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín.