Koronavírus

DESATORO BEZPEČNÉHO SENIORA

Na internete je veľa podvodníkov, ktorí sa vás môžu rôznymi formami snažiť podviesť. Toto sú rizikové situácie, v ktorých vás neznáma osoba:
... osloví s prosbou o pôžičku, ktorú vám údajne určite vráti;
... prosí o finančnú pomoc v ťažkej životnej situácii a pošle aj fotografie, ktoré v skutočnosti nesúvisia s jej príbehom;
... pod falošnou identitou vojaka zo zahraničia vás požiada o priateľstvo a nadviaže s vami písomný vzťah, pričom s odstupom času požiada o finančnú pôžičku. Často pritom sľubuje aj spoločný život;
... požiada vás o priateľstvo ako senior, ktorý v čase komunizmu emigroval do zahraničia a plánuje sa vrátiť späť. Po niekoľkomesačnom písaní vám ponúkne možnosť spoločného podnikania. Predtým vás však požiada o pôžičku a jej zaslanie na konkrétny účet. Prvé sumy často vráti, no najvyššiu pôžičku nevráti a prestane vás kontaktovať;
... požiada o financie pre charitatívnu organizáciu a píše z fiktívnej stránky

ON-LINE DESATORO BEZPEČNÉHO SENIORA
1. Nikdy nepovažujte cudzieho človeka, ktorý vás osloví e-mailom, za dôveryhodného.
2. Nikdy neposkytujte svoje osobné údaje (napr. dátum narodenia, rodné priezvisko, adresu, heslá) cez e-mail alebo telefón nikomu, koho číslo alebo adresu nemáte uložené. Podvodník sa môže vydávať za vášho rodinného príslušníka za účelom vymámenia údajov, s ktorými ľahko odcudzí vaše finančné prostriedky.
3. Nikdy neposkytnite vaše bankové údaje telefonicky alebo cez e-mail, môže ísť o podvod. Vaša banka tieto údaje má.
4. Na sociálnych sieťach a po telefóne neverte niekomu len preto, lebo o vás veľa vie a vy toho človeka ani osobne nepoznáte.
5. Neposielajte peniaze cez internet podozrivým osobám a niekomu, koho nepoznáte osobne.
6. Nikdy si neberte rýchlu pôžičku cez internet, môže ísť o podvod.
7. Nemajte uvedené osobné údaje na sociálnych sieťach (bydlisko, vek, rodinní príslušníci apod.) a nastavte si súkromný účet (nie verejný). V prípade potreby poproste blízkych, aby vám nastavenie zmenili.
8. Nepíšte si s cudzími ľuďmi na sociálnych sieťach, neposkytujte im žiadne osobné údaje a už vôbec nie vašu adresu.
9. Nikdy neposielajte e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí vaše fotografie alebo fotografie vašich detí či vnúčat niekomu, koho osobne nepoznáte.
10. Vyhrali ste! Nikdy neklikajte na e-mail s takýmto obsahom, radšej ho vymažte. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o podvod.

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ je realizovaný odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR. Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

 

V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Slovenskej republiky Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca 2020 prostredníctvom hlavného hygienika SR oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Preventívne zostalo zatvorené aj množstvo školských a  predškolských zariadení. Zaznamenali sme veľký nárast návštev klientskych centier, do ktorých chodia ľudia s  deťmi. Chceme upozorniť a  apelovať na občanov SR, že voľno v  práci, škôlkach a  školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady!

Chceme poprosiť všetkých občanov SR, ak to  nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady, využite možnosti elektronického vybavovania, prípadne sa k  Vašim žiadostiam telefonicky informujte.

V  záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a  pracovníkov klientskych centier a  iných úradov  vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a  disciplinovaní!