Koronavírus

ARRIVA NITRA a.s. - OZNAM PRE CESTUJÚCICH

Vážení cestujúci
Prevádzka prímestskej dopravy v SOBOTNOM REŽIME v okresoch Nitra a Zlaté Moravce končí tento piatok 22.1.2021.
Spoločnosť ARRIVA NITRA a.s. sa chce ešte raz ospravedlniť všetkým cestujúcim, na ktorých mal tento núdzový režim negatívny dopad pri cestovaní za prácou.
Zmena režimu nastáva od 25.1.2021 , kedy prímestské linky prevádzkované našou spoločnosťou začnú premávať v režime letné prázdniny“ a to do odvolania.
Veríme, že zvýšená ponuka spojov uľahčí cestovanie verejnou dopravou mnohým našim cestujúcim.
Odporúčame však naďalej sledovať aktuálne informácie na našej webovej stránke https://arriva.sk/nitra/, kde sa obmedzenia pravidelne aktualizujú.
Aktuálne cestovné poriadky všetkých prímestských liniek spoločnosti ARRIVA NITRA si môžete pozrieť na adrese: https://arriva.sk/nitra/primestska-doprava/cestovne-poriadky/


Ďakujeme za pochopenie

ARRIVA NITRA a.s. - OZNAM PRE CESTUJÚCICH

Vážení cestujúci
Z dôvodu nezlepšujúcej sa epidemiologickej situácie v okrese Nitra a Zlaté Moravce, v dôsledku ktorej sa našej spoločnosti dramaticky znížil počet vodičov autobusov, musí žiaľ naša spoločnosť opäť pristúpiť k zmene režimu prevádzky prímestskej dopravy.
S účinnosťou od 18.1.2021 pokračuje na prímestských linkách, ktoré zabezpečuje prevádzka v Nitre a Zlatých Moravciach SOBOTNÝ REŽIM, čo znamená, že cez pracovný deň v tomto období, bude mať cestujúci možnosť využiť na prepravu len spoje premávajúce v klasickú sobotu. Ako pomôcku pre lepšie zorientovanie sa v ponuke premávajúcich spojov vám odporúčame používať internetový vyhľadávač spojov https://cp.hnonline.sk.
Platnosť tohto režimu je nastavená zatiaľ do 22.1.2021. Odporúčame však sledovať aktuálne informácie na našej webovej stránke https://arriva.sk/nitra/, kde sa obmedzenia pravidelne aktualizujú.
Ďakujeme za pochopenie

Vyhláška RÚVZ v Nitre

felkialtojelVYHLÁŠKA
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov výdajných miest prevádzok, priestorov zamestnávateľa a priestorov zariadení starostlivosti detí do troch rokov veku, materských škôl, škôl a školských zariadení v územnom obvode okresu Nitra

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

§ 1

Vstup do výdajných miest maloobchodných prevádzok alebo výdajných miest internetových obchodov
(e-shop)

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678
z 22. októbra 2020
k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov  vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020
Číslo: 23046/2020

Predkladateľ: predseda vlády Vláda
A. obmedzuje
A.1. podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,  vojnového  stavu,  výnimočného  stavu  a núdzového  stavu  v znení  neskorších  predpisov v
územných  obvodoch  okresov  Námestovo,  Tvrdošín,  Dolný  Kubín  a Bardejov  slobodu  pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na: