24 máj, štvrtok, 2018
A- A A+

Vitajte na našej stránke

Zahájenie II.etapy rekonštrukcie autobusovej stanice v Nitre

Modernizácia autobusovej stanice v Nitre pokračuje, nasleduje zahájenie II.etapy. S tým súvisí aj premiestnenie dotknutých autobusových nástupíšť.

Modernizácia nitrianskej autobusovej stanice pokračuje komplexnou rekonštrukciou nástupíšť C a D. Ako avizovala spoločnosť ARRIVA na svojej stránke, druhá etapa sa zahajuje od  22.apríla 2017. Súvisia s tým aj zmeny – presuny dotknutých nástupíšť, konkrétne č.13 až 20.

Informácia o II. etape

Začiatok II. etapy: sobota 22. apríla 2017 o 9:00 h

Dotknuté nástupištia:

nástupište č.13 –  Kostoľany pod Tríbečom, Kolíňany, Žirany, Jelenec
nástupište č.14 – Beladice, Zlaté Moravce
nástupište č.15 – Jelenec, Sľažany, Zlaté Moravce
nástupište č.16 – Čeľadice  20 Čechynce, V. Cetín, Paňa, Vinodol
nástupište č.17 – Pohranice, D. Obdokovce
nástupište č.18 – M. Lapáš, Golianovo, Čechynce, Chyndice, Malý Cetín
nástupište č.19 – Nové Zámky, Černík, Mojzesovo, Úľany nad Žitavou
nástupište č.20 – Čechynce, V. Cetín, Paňa, Vinodol


Nástupištia budú dočasne premiestnené na odstavnú plochu MHD za reštauráciou Pelikán (smerom k železničnej stanici). Číslovanie nástupíšť na odstavnej ploche zostane zachované.

Pre lepšie znázornenie poslúži schéma: 

schema AS Nitra